Wymień opony z letnich na zimowe

W przypadku opon konieczna jest ich wymiana, dotyczy to nie tylko kwestii ich zużycia lub uszkodzenia. Równie ważne stają się kwestie pogodowe. Tu należy mieć na uwadze wymiany opon letnich na zimowe oraz odwrotnie. Ma na to przede wszystkim temperatura. W przypadku wymiany opon letnich na zimowe, wskazuje się często, że graniczna temperaturą jest ta w okolicach 7 stopni Celsjusza. Jest to w dużej mierze granica umowna, jednak przychyla się do nich wielu kierowców oraz punktów wymiany ogumienia a nawet warsztatów samochodowych. Duży wpływ na to ma sam skład mieszanki wchodzącej w skład gumy. Jeżeli jednak taka temperatura zbliża się do 0 stopni Celsjusza z pewnością należy już poważnie rozważyć taką ewentualność. Mieszanka tworząca ogumienie często inaczej zachowuje się w zależności od temperatury. Ma to swój wpływ na kwestie zachowania się na drodze, odprowadzania wody, śniegu oraz na drogę hamowania. Tym samym oddziałuje to na bezpieczeństwo. Najczęściej jednak można zauważyć, że opony letnie w okresie zimowym mają dłuższą drogę zatrzymania się i to powinno dodatkowo motywować do wymiany opon.